• Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Giống cây ăn quả Giống cây công trình, lấy gỗ, dược liệu

VIỆN CÂY GIỐNG NÔNG NGHIỆP

Giống mận tam hoa

Giống mận tam hoa

LH: 098.22.135.97

Giống cây sơ ri

Giống cây sơ ri

LH: 098.22.135.97

Giống táo đào vàng

Giống táo đào vàng

LH: 098.22.135.97

Giống táo Thái Lan

Giống táo Thái Lan

LH: 098.22.135.97

Giống cây táo đại

Giống cây táo đại

LH: 098.22.135.97

Giống ổi bốn mùa

Giống ổi bốn mùa

LH: 098.22.135.97

Giống cây ổi tím

Giống cây ổi tím

LH: 098.22.135.97

Giống cây nhãn quế

Giống cây nhãn quế

LH: 098.22.135.97

Giống cây nhãn lồng

Giống cây nhãn lồng

LH: 098.22.135.97

Giống cây nhãn IDO

Giống cây nhãn IDO

LH: 098.22.135.97

Giống sầu riêng DONA

Giống sầu riêng DONA

LH: 098.22.135.97

Giống sầu riêng thái

Giống sầu riêng thái

LH: 098.22.135.97

Giống sầu riêng RI 6

Giống sầu riêng RI 6

LH: 098.22.135.97

Giống bơ sáp da xanh

Giống bơ sáp da xanh

LH: 098.22.135.97

Giống cây bơ Booth

Giống cây bơ Booth

LH: 098.22.135.97

Giống cam đường canh

Giống cam đường canh

LH: 098.22.135.97

Giống cam sành

Giống cam sành

LH: 098.22.135.97

Giống cam Vinh

Giống cam Vinh

LH: 098.22.135.97

Giống chanh bốn mùa

Giống chanh bốn mùa

LH: 098.22.135.97

Giống chanh đào

Giống chanh đào

LH: 098.22.135.97

Giống chanh leo

Giống chanh leo

LH: 098.22.135.97

Giống cây sấu

Giống cây sấu

LH: 098.22.135.97

Giống cây ba kích

Giống cây ba kích

LH: 098.22.135.97

Cây bạch đàn giống

Cây bạch đàn giống

LH: 098.22.135.97

Cây ban giống

Cây ban giống

LH: 098.22.135.97