• Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Giống cây ăn quả Giống cây công trình, lấy gỗ, dược liệu

Giống cây lấy gỗ, công trình, dược liệu. 3000 đến 15.000đ

Cây bạch đàn giống

Cây bạch đàn giống

LH: 098.22.135.97

Cây ban giống

Cây ban giống

LH: 098.22.135.97

Cây bàng giống

Cây bàng giống

LH: 098.22.135.97

Giống cây xạ đen

Giống cây xạ đen

LH: 098.22.135.97

Giống cây sưa đỏ

Giống cây sưa đỏ

LH: 098.22.135.97

Giống cây đinh lăng

Giống cây đinh lăng

LH: 098.22.135.97

Giống cây ba kích

Giống cây ba kích

LH: 098.22.135.97

Giống cây keo lai

Giống cây keo lai

LH: 098.22.135.97

Giống cây sấu

Giống cây sấu

LH: 098.22.135.97

Giống cây phượng vĩ

Giống cây phượng vĩ

LH: 098.22.135.97

Giống cây viết

Giống cây viết

LH: 098.22.135.97

Giống cây sao đen

Giống cây sao đen

LH: 098.22.135.97