• Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Giống cây ăn quả Giống cây công trình, lấy gỗ, dược liệu

Cây cam giống. 15.000 đến 30.000đ

Giống cam sành

Giống cam sành

LH: 098.22.135.97

Giống cam đường canh

Giống cam đường canh

LH: 098.22.135.97

Giống cam Vinh

Giống cam Vinh

LH: 098.22.135.97