• Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Giống cây ăn quả Giống cây công trình, lấy gỗ, dược liệu

Cây chanh giống. 15.000 đến 28.000đ

Giống chanh leo

Giống chanh leo

LH: 098.22.135.97

Giống chanh đào

Giống chanh đào

LH: 098.22.135.97

Giống chanh bốn mùa

Giống chanh bốn mùa

LH: 098.22.135.97

Giống chanh dây

Giống chanh dây

LH: 098.22.135.97