• Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Giống cây ăn quả Giống cây công trình, lấy gỗ, dược liệu

Giống cây táo. 15.000đ đến 150.000đ

Giống táo Thái Lan

Giống táo Thái Lan

LH: 098.22.135.97

Giống táo đào vàng

Giống táo đào vàng

LH: 098.22.135.97

Giống cây táo đại

Giống cây táo đại

LH: 098.22.135.97