• Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Giống cây ăn quả Giống cây công trình, lấy gỗ, dược liệu

Giống cây ổi. 15.000đ đến 50.000đ

Giống cây lê Đài Loan

Giống cây lê Đài Loan

LH: 098.22.135.97

Giống cây ổi tím

Giống cây ổi tím

LH: 098.22.135.97

Giống ổi bốn mùa

Giống ổi bốn mùa

LH: 098.22.135.97