• Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Viện cây giống
  • Giống cây ăn quả Giống cây công trình, lấy gỗ, dược liệu

Biện pháp hạn chế phát triển lộc đông trên bưởi Diễn (cây ăn quả có múi)

Muốn cây phân hóa mầm hoa đúng thời điểm bà con cần tác động các biện pháp kỹ thuật với mục đích hãm lộc đông, bởi nếu để lộc đông phát sinh, phát triển mạnh thì khả năng phân hóa mầm hoa gần như không xảy ra, cây sẽ tập trung phát triển lộc cành (lộc đông, lộc dinh dưỡng).
Biện pháp hạn chế phát triển lộc đông trên bưởi Diễn

Để hãm lộc đông chủ động bà con nên áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc phù hợp cho từng cây (từ nước tưới, dinh dưỡng phân bón). Không để cây sinh trưởng quá mạnh hay quá yếu. Khi cây đang nuôi quả bà con cần thúc lộc hè và lộc thu, nuôi chúng thành thục thành cành mẹ cho năm sau. Nhiều vườn bưởi Diễn để phát triển tự nhiên không có biện pháp tác động thúc lộc hè-thu thì việc phát triển lộc đông xảy ra ở tỷ lệ rất cao. Khi lộc thu thành thục cần ngừng các biện pháp bón phân qua rễ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp đưa cây vào trạng thái ngủ nghỉ (nhất là những năm rét muộn, mưa kéo dài).

Biện pháp hạn chế phát triển lộc đông trên bưởi Diễn

Nguyên nhân cây phát triển lộc đông:

+ Những năm rét muộn, mưa kéo dài rất dễ làm lộc đông phát triển, thậm chí ra hoa sớm, trái vụ.

+ Chăm sóc dinh dưỡng không phù hợp, cây mất cân đối dinh dưỡng

Vì vậy, bà con nên điều tiết các đợt lộc sao cho phù hợp với sức sinh trưởng của cây. Với bưởi Diễn cần thúc lộc hè, lộc thu và nuôi chúng phát triển thành thục thành cành mẹ cho năm sau, tuy nhiên đến giai đoạn cuối thu, đầu đông chúng ta cần tác động các biện pháp kỹ thuật để hạn chế lộc đông phát sinh, phát triển.

Biện pháp hạn chế phát triển lộc đông trên bưởi Diễn:

- Thời kỳ trước và sau thu hoạch 10-15 ngày: thực hiện các biện pháp kỹ thuật tổng hợp điều tiết sinh trưởng của cây, hạn chế lộc đông. Khi lộc đông phát triển sớm quả mang trên cây thường bị giảm chất lượng (ăn nhạt, quả nhẹ, kém chắc quả).

- Thời gian thu hoạch: Để đảm bảo thời gian ngủ nghỉ, ủ mầm hoa của cây bà con nên thu hoạch bưởi Diễn (đối với Diễn muộn, tôm vàng) từ 15-25/11 âm lịch. Muộn nhất cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 âm lịch.

*Lưu ý: Trước khi thu hoạch 10-20 ngày nếu thấy cây sinh trưởng mạnh (với các đặc điểm như: có bộ lá xanh dày, phiến lá căng rộng bất thường, nhiều cành vượt trong tán, có xuất hiện mầm lộc, mầm sinh trưởng dinh dưỡng). Tất cả các cành lộc phân hóa mầm hoa trước thời điểm lập xuân cần được loại bỏ sớm.

Cách 1: Xử lý bộ rễ

Xới đất xung quanh rễ, theo hình chiếu tán của cây với độ sâu 20-25cm, rộng 30-35cm (tùy chất đất và tuổi cây có thể làm sâu rộng hoặc thu hẹp so với kích thước trên). Mục đích của biện pháp này là làm đứt bộ rễ non ngoài cùng hạn chế khả năng hút dinh dưỡng từ đất lên trên, tránh phát lộc đông. Nếu thấy nhiều rễ cọc phát triển có thể chặt (làm đứt rễ) một trong số các rễ cọc của cây. Ngoài ra việc chặt rễ còn có vai trò trẻ hóa bộ rễ cho năm sau, giúp quả phát triển đồng đều, trắc quả.

Biện pháp hạn chế phát triển lộc đông trên bưởi Diễn

Xử lý bộ rễ khắc chế phát triển lộc đông trên Bưởi diễn

Cách 2: Không tưới nước

Chỉ tưới ẩm khi cây trong thời kỳ phân hóa mầm hoa - ra hoa rộ - đậu quả

Cách 3: Khoanh vỏ cây

Để làm đứt đột ngột mạch dẫn libe của cây (mạch dẫn vỏ cây có vai trò cung cấp dinh dưỡng từ bộ rễ lên các bộ phận trên mặt đất). Thực hiện khoanh vỏ các cành cấp 1, khoanh 60-80% số cành trên cây, để lại cành nhỏ yếu. Mục đích của việc làm này là hãm lộc đông chủ động, tăng độ ngọt quả. Tuy nhiên mức độ khoanh vỏ, khoanh cành phụ thuộc vào sức sinh trưởng của từng cây.

- Thời điểm khoanh vỏ: trước hoặc sau thu hoạch 10-15 ngày tùy điều kiện thời tiết, tùy sức sinh trưởng của cây, tùy số lượng quả mang trên cây,…

- Lưu ý khi khoanh vỏ: Khi cây đang phát triển mầm lộc đông không nên khoanh vỏ (cây đã phát triển mạnh mầm lộc trên 70-80% số cành/cây thì không nên áp dụng khoanh vỏ), các biện pháp khoanh vỏ phải thực hiện trước đó. Khi thực hiện khoanh vỏ chỉ khoanh 1 đường cơ bản tạo 1 vòng tròn kín hoặc vòng tròn khuyết xung quanh thân/cành, tuyệt đối không bóc vỏ sau khi khoanh.

- Sau khi khoanh vỏ: Dùng Chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái + Nano-Tricho quét trực tiếp vết lên khoanh: Chống sốc, Stress, hạn chế nhiễm nấm khuẩn gây bệnh trên vết khoanh vỏ.
Chúc bà con thành công !